Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/2126(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A7-0353/2011

Viták :

PV 26/10/2011 - 3
CRE 26/10/2011 - 3

Szavazatok :

PV 01/12/2011 - 6.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0520

Jegyzőkönyv
2011. október 26., Szerda - Strasbourg

3. A Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2012. évi költségvetési tervezetről - A rugalmassági eszköz igénybevétele (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Jelentés az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó, a Tanács által módosított általános költségvetésének tervezetéről – valamennyi szakasz [13110/2011 – C7-0247/2011 – 2011/2020(BUD)] és az 1/2012 (COM(2011)0372) és 2/2012 (COM(2011)0576) módosító indítványok a 2012. évi általános költségvetési tervezethez – Költségvetési Bizottság. Társelőadók: Francesca Balzani és José Manuel Fernandes (A7-0354/2011)

Jelentés a rugalmassági eszköznek az EU 2020 stratégia és az európai szomszédságpolitika érdekében az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 27. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2011)0373 - C7-0164/2011- 2011/2126(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Reimer Böge (A7-0353/2011)

Francesca Balzani, José Manuel Fernandes és Reimer Böge ismertetik jelentéseiket.

Felszólal: Jacek Dominik (a Tanács soros elnöke) és Janusz Lewandowski (a Bizottság tagja).

Felszólal: María Muñiz De Urquiza (az AFET bizottság véleményének előadója), Charles Goerens (a DEVE bizottság véleményének előadója), Peter Šťastný (az INTA bizottság véleményének előadója), Olle Ludvigsson (az ECON bizottság véleményének előadója), Pervenche Berès (az EMPL bizottság véleményének előadója), Jutta Haug (az ENVI bizottság véleményének előadója), Reinhard Bütikofer (az ITRE bizottság véleményének előadója), Edvard Kožušník (az IMCO bizottság véleményének előadója), Bogusław Liberadzki (a TRAN bizottság véleményének előadója), László Surján (a REGI bizottság véleményének előadója), Luis Manuel Capoulas Santos (az AGRI bizottság véleményének előadója), Britta Reimers (a PECH bizottság véleményének előadója), Morten Løkkegaard (a CULT bizottság véleményének előadója), Franziska Keller (a LIBE bizottság véleményének előadója), Silvana Koch-Mehrin (a PETI bizottság véleményének előadója), Giovanni La Via, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Göran Färm, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anne E. Jensen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Lajos Bokros, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Helga Trüpel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Miguel Portas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marta Andreasen, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Lucas Hartong, független, és Salvador Garriga Polledo.

ELNÖKÖL:
Alejo VIDAL-QUADRAS alelnök

Felszólal: Derek Vaughan, Alexander Alvaro, James Elles, François Alfonsi, Jürgen Klute, Claudio Morganti, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Edit Herczog, Carl Haglund, Derk Jan Eppink, Frank Vanhecke, Marian-Jean Marinescu, Roberto Gualtieri, Estelle Grelier, Lambert van Nistelrooij, Eider Gardiazábal Rubial és Sidonia Elżbieta Jędrzejewska.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Damien Abad, Zigmantas Balčytis, Barbara Matera, Peter van Dalen, João Ferreira, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Frédéric Daerden és Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Felszólal: Janusz Lewandowski, Jacek Dominik, Francesca Balzani, José Manuel Fernandes és Reimer Böge.

Felszólal: Morten Løkkegaard (a CULT bizottság véleményének előadója) egy tolmácsolási probléma miatt pontosítja korábbi felszólását.

A vitát berekesztik.

Szavazás: A7-0354/2011 2011. október 26. (a 2011.10.26-i jegyzőkönyv 8.2 pontja)

Az A7-0353/2011 jelentésről szóló szavazásra a következő ülésen kerül sor.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat