Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 26. oktober 2011 - Strasbourg

6. Finansielle regler vedrørende EU's årlige budget (fortsat forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

(Forhandlingens første del, se punkt 4 i protokollen af 26.10.2011)

Crescenzio Rivellini forelagde sin betænkning.

Janusz Lewandowski (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Edit Herczog for Ivailo Kalfin (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Franziska Katharina Brantner (ordfører for udtalelse fra AFET), Jan Olbrycht (ordfører for udtalelse fra REGI), Jean-Pierre Audy for PPE-Gruppen, Jens Geier for S&D-Gruppen, Jan Mulder for ALDE-Gruppen, Marta Andreasen for EFD-Gruppen, og Göran Färm.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Miroslav Mikolášik og Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Talere: Janusz Lewandowski og Ingeborg Gräßle.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.6 i protokollen af 26. oktober 2011.

(Mødet udsat i afventning af afstemningstiden).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik