Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011 - Στρασβούργο

6. Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον ετήσιο προϋπολογισμό (συνέχεια της συζήτησης)
CRE

(Για την αρχή της συζήτησης βλέπε σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2011)

Ο Crescenzio Rivellini παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Janusz Lewandowski (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Edit Herczog (ανάπλ. Ivailo Kalfin, εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE) Franziska Katharina Brantner (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Jan Olbrycht (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Jean-Pierre Audy, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jens Geier, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jan Mulder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marta Andreasen, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Göran Färm.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik και Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Παρεμβαίνουν οι Janusz Lewandowski και Ingeborg Gräßle.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2011

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου