Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 26. lokakuuta 2011 - Strasbourg

6. Unionin vuotuiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt (jatkoa keskustelulle)
Sanatarkat istuntoselostukset

(Keskustelun alku: katso istunnon pöytäkirja 26.10.2011, kohta 4)

Crescenzio Rivellini esitteli laatimansa mietinnön.

Janusz Lewandowski (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Edit Herczog (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelijan Ivailo Kalfinin sijainen), Franziska Katharina Brantner (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jan Olbrycht (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jean-Pierre Audy PPE-ryhmän puolesta, Jens Geier S&D-ryhmän puolesta, Jan Mulder ALDE-ryhmän puolesta, Marta Andreasen EFD-ryhmän puolesta ja Göran Färm.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik ja Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Puheenvuorot: Janusz Lewandowski ja Ingeborg Gräßle.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.10.2011, kohta 8.6.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestyksiä odotettaessa.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö