Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 26 oktober 2011 - Strasbourg

6. Finansiella bestämmelser för unionens årliga budget (fortsättning på debatten)
CRE

(För inledningen på debatten: se punkt 4 i protokollet av den 26.10.2011)

Crescenzio Rivellini redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen).

Talare: Edit Herczog (suppleant för Ivailo Kalfin, föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Franziska Katharina Brantner (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Jan Olbrycht (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Jean-Pierre Audy för PPE-gruppen, Jens Geier för S&D-gruppen, Jan Mulder för ALDE-gruppen, Marta Andreasen för EFD-gruppen, och Göran Färm.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik och Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Talare: Janusz Lewandowski och Ingeborg Gräßle.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 26.10.2011.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy