Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0033(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0316/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0316/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2011 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0462

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011 - Στρασβούργο

8.3. Σύναψη και προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας συνεργασίας για δορυφορική πλοήγηση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός και του Βασιλείου της Νορβηγίας αφετέρου *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης όσον αφορά τη σύναψη της συμφωνίας συνεργασίας για δορυφορική πλοήγηση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός και του Βασιλείου της Νορβηγίας αφετέρου [11114/2011 - C7-0184/2011- 2011/0033(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Herbert Reul (A7-0316/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0462)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου