Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2067(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0320/2011

Debatter :

PV 25/10/2011 - 14
CRE 25/10/2011 - 14

Omröstningar :

PV 26/10/2011 - 8.6
CRE 26/10/2011 - 8.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0466

Protokoll
Onsdagen den 26 oktober 2011 - Strasbourg

8.6. Finansiella bestämmelser för unionens årliga budget ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella bestämmelser för unionens årliga budget [KOM(2010)0815 - C7-0016/2011- 2010/0395(COD)] - Budgetutskottet - Budgetkontrollutskottet. medföredragande: Ingeborg Gräßle och Crescenzio Rivellini (A7-0325/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2011)0465)

Inlägg

Franziska Katharina Brantner för Verts/ALE-gruppen lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 271, vilket beaktades.

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Ingeborg Gräßle (medföredragande) begärde före omröstningen om lagstiftningsresolutionen, i enlighet med artikel 57.2 i arbetsordningen, att betänkandet skulle bli föremål för återförvisning till utskott.

Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen) yttrade sig om denna återförvisning till utskott.

Parlamentet godkände denna begäran.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy