Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0064(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0294/2011

Keskustelut :

PV 26/10/2011 - 15
CRE 26/10/2011 - 15

Äänestykset :

PV 27/10/2011 - 8.2
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0468

Pöytäkirja
Keskiviikko 26. lokakuuta 2011 - Strasbourg

15. Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjuminen ***I - Lasten oikeudet Euroopan unionissa (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja puitepäätöksen 2004/68/YOS kumoamisesta [KOM(2010)0094 - C7-0088/2010- 2010/0064(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Roberta Angelilli (A7-0294/2011)

Suullinen kysymys (O-000231/2011 Roberta Angelilli, Simon Busuttil, Manfred Weber, Salvatore Iacolino PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Lasten oikeuksia koskevan Euroopan unionin ohjelman täytäntöönpanotoimia koskevat tiedot (B7-0627/2011)

Suullinen kysymys (O-000273/2011) Renate Weber, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Lasten oikeudet EU:ssa (B7-0637/2011)

Roberta Angelilli esitteli laatimansa mietinnön ja esitteli suullisen kysymyksen B7-0627/2011.

Cecilia Wikström esitteli suullisen kysymyksen B7-0637/2011.

Puheenvuorot: Krzysztof Kwiatkowski (neuvoston puheenjohtaja) ja Cecilia Malmström (komission jäsen).

Puheenvuorot: Petra Kammerevert (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marina Yannakoudakis (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Simon Busuttil PPE-ryhmän puolesta, Kinga Göncz S&D-ryhmän puolesta, Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nikolaos Salavrakos EFD-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Diane Dodds.

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

Puheenvuorot: Michèle Striffler, Birgit Sippel, Sarah Ludford, Valdemar Tomaševski, Jan Philipp Albrecht, Oreste Rossi, Nick Griffin, Sabine Verheyen, Vilija Blinkevičiūtė, Alexander Alvaro, Peter van Dalen, Claudio Morganti, Kinga Gál, Monika Flašíková Beňová, Zbigniew Ziobro, Salvatore Iacolino, Emine Bozkurt, Emma McClarkin, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Antigoni Papadopoulou, Mariya Nedelcheva, Marco Scurria, Elena Băsescu, Heinz K. Becker, Véronique Mathieu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Anna Maria Corazza Bildt, Miroslav Mikolášik ja Anna Záborská.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Hubert Pirker, Silvia-Adriana Ţicău, Phil Prendergast, Seán Kelly, Eduard Kukan, Csaba Sógor ja Angelika Werthmann.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström, Krzysztof Kwiatkowski ja Roberta Angelilli.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.10.2011, kohta 8.2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö