Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/0064(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A7-0294/2011

Debates :

PV 26/10/2011 - 15
CRE 26/10/2011 - 15

Balsojumi :

PV 27/10/2011 - 8.2
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0468

Protokols
Trešdiena, 2011. gada 26. oktobris - Strasbūra

15. Seksuāla vardarbība pret bērniem, bērnu seksuāla izmantošana un bērnu pornogrāfija ***I - Bērnu tiesības Eiropas Savienībā (debates)
CRE

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par seksuālās vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālās izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, ar ko atceļ Pamatlēmumu 2004/68/TI [COM(2010)0094 - C7-0088/2010- 2010/0064(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Roberta Angelilli (A7-0294/2011).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000231/2011) un kuru uzdeva Roberta Angelilli, Simon Busuttil, Manfred Weber, Salvatore Iacolino PPE grupas vārdā Komisijai: Informācija par Eiropas Savienības programmā par bērnu tiesībām paredzēto pasākumu ieviešanu (B7-0627/2011).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000273/2011) un kuru uzdeva Renate Weber, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Louis Michel ALDE grupas vārdā Komisijai: Bērnu tiesības ES (B7-0637/2011).

Roberta Angelilli iepazīstināja ar ziņojumu un izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski B7-0627/2011.

Cecilia Wikström izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski B7-0637/2011.

Uzstājās Krzysztof Kwiatkowski (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās Petra Kammerevert (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja), Marina Yannakoudakis (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Simon Busuttil PPE grupas vārdā, Kinga Göncz S&D grupas vārdā, Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL grupas vārdā, Nikolaos Salavrakos EFD grupas vārdā un Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte.

SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Michèle Striffler, Birgit Sippel, Sarah Ludford, Valdemar Tomaševski, Jan Philipp Albrecht, Oreste Rossi, Nick Griffin, Sabine Verheyen, Vilija Blinkevičiūtė, Alexander Alvaro, Peter van Dalen, Claudio Morganti, Kinga Gál, Monika Flašíková Beňová, Zbigniew Ziobro, Salvatore Iacolino, Emine Bozkurt, Emma McClarkin, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Antigoni Papadopoulou, Mariya Nedelcheva, Marco Scurria, Elena Băsescu, Heinz K. Becker, Véronique Mathieu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Anna Maria Corazza Bildt, Miroslav Mikolášik un Anna Záborská.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Hubert Pirker, Silvia-Adriana Ţicău, Phil Prendergast, Seán Kelly, Eduard Kukan, Csaba Sógor un Angelika Werthmann.

Uzstājās Cecilia Malmström, Krzysztof Kwiatkowski un Roberta Angelilli.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 27. oktobra protokola 8.2. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika