Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 26. oktoober 2011 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 3.Parlamendi seisukoht 2012. aasta eelarve nõukogu muudatustega projekti kohta - Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine (arutelu)
 4.Aastaeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ***I (arutelu)
 5.Tervitus
 6.Aastaeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad (arutelu jätkamine)
 7.Presidentuuri teadaanne
 8.Hääletused
  
8.1.Euroopa Liidu üldeelarve projekt - 2012. aasta eelarve (hääletus)
  
8.2.Parlamendi seisukoht 2012. aasta eelarve nõukogu muudatustega projekti kohta (hääletus)
  
8.3.Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Norra Kuningriigi vahelise satelliitnavigatsiooni käsitleva koostöölepingu sõlmimine ja ajutine kohaldamine *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.4.USA ja EÜ vaheline GALILEO ja GPS satelliidipõhiste navigatsioonisüsteemide edendamist, pakkumist ja kasutamist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.5.Eri liikmesriikide emaettevõtjate ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatav ühine maksustamissüsteem * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.6.Aastaeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ***I (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.ELi ühise ümberasustamisprogrammi loomine (arutelu)
 13.Antimikroobsest resistentsusest tulenev oht rahvatervisele (arutelu)
 14.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 15.Laste seksuaalne kuritarvitamine ja ärakasutamine ning lasteporno ***I - Lapse õigused Euroopa Liidus (arutelu)
 16.Miinimumnõuded, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et saada rahvusvahelise kaitse saaja staatus ***I (arutelu)
 17.ELi ja Austraalia vaheline broneeringuinfo töötlemist ja edastamist käsitlev leping *** (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (144 kb) Kohalolijate nimekiri (60 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (3803 kb) 
 
Protokoll (153 kb) Kohalolijate nimekiri (52 kb) Hääletuste tulemused (903 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1731 kb) 
 
Protokoll (214 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (827 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (3258 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika