Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Keskiviikko 26. lokakuuta 2011 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 3.Parlamentin kanta neuvoston muuttamaan talousarvioesitykseen vuodeksi 2012 - Joustovälineen varojen käyttöönotto (keskustelu)
 4.Unionin vuotuiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt ***I (keskustelu)
 5.Tervetulotoivotukset
 6.Unionin vuotuiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt (jatkoa keskustelulle)
 7.Puhemiehen ilmoitus
 8.Äänestykset
  
8.1.Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi - varainhoitovuosi 2012 (äänestys)
  
8.2.Parlamentin kanta neuvoston muuttamaan talousarvioesitykseen vuodeksi 2012 (äänestys)
  
8.3.EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Norjan välisen satelliittinavigointia koskevan yhteistyösopimuksen tekeminen ja väliaikainen soveltaminen *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.4.EY:n ja Yhdysvaltojen välinen sopimus Galileo- ja GPS-satelliittinavigointijärjestelmien ja niihin liittyvien sovellusten edistämisestä, tarjonnasta ja käytöstä *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.5.Eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettava yhteinen verojärjestelmä * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.6.Unionin vuotuiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt ***I (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.EU:n yhteisen uudelleensijoittamisohjelman perustaminen (keskustelu)
 13.Mikrobilääkeresistenssin aiheuttama uhka kansanterveydelle (keskustelu)
 14.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 15.Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjuminen ***I - Lasten oikeudet Euroopan unionissa (keskustelu)
 16.Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määritteleminen kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi ***I (keskustelu)
 17.EU:n ja Australian sopimus PNR-tietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä *** (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (147 kb) Läsnäololista (60 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (3803 kb) 
 
Pöytäkirja (156 kb) Läsnäololista (52 kb) Äänestysten tulokset (892 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1687 kb) 
 
Pöytäkirja (216 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (784 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (3288 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö