Ankstesnis 
 Kitas 
RCVVOTESPVTACRE
Protokolas
Trečiadienis, 2011 m. spalio 26 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 3.Parlamento pozicija dėl 2012 m. biudžeto projekto su Tarybos pakeitimais. - Lankstumo priemonės mobilizavimas (diskusijos)
 4.Sąjungos metiniam biudžetui taikomos finansinės taisyklės ***I (diskusijos)
 5.Oficialus pasveikinimas
 6.Sąjungos metiniam biudžetui taikomos finansinės taisyklės (diskusijų tęsinys)
 7.Pirmininko pranešimas
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.2012 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas (balsavimas)
  
8.2.Parlamento pozicija dėl 2012 m. biudžeto projekto su Tarybos pakeitimais. (balsavimas)
  
8.3.Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Norvegijos Karalystės bendradarbiavimo palydovinės navigacijos srityje susitarimo sudarymas ir laikinas taikymas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.4.Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos bendrijos susitarimas dėl GALILEO ir GPS palydovinių navigacijos sistemų skatinimo, suteikimo ir naudojimo *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.5.Bendroji mokesčių sistema, taikoma įvairių valstybių narių patronuojančiosioms ir dukterinėms bendrovėms * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.6.Sąjungos metiniam biudžetui taikomos finansinės taisyklės ***I (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.ES bendroji pabėgėlių perkėlimo programos sukūrimas (diskusijos)
 13.Grėsmė visuomenės sveikatai dėl atsparumo antimikrobinėms medžiagoms (diskusijos)
 14.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 15.Seksualinė prievarta prieš vaikus, jų seksualinis išnaudojimas ir vaikų pornografija ***I - Vaikų teisės Europos Sąjungoje (diskusijos)
 16.Trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų bei jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausi reikalavimai ***I (diskusijos)
 17.Europos Sąjungos ir Australijos susitarimas dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų tvarkymo ir perdavimo *** (diskusijos)
 18.Kito posėdžio darbotvarkė
 19.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (148 kb) Dalyvių sąrašas (60 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (3803 kb) 
 
Protokolas (179 kb) Dalyvių sąrašas (52 kb) Balsavimo rezultatai (907 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (1792 kb) 
 
Protokolas (222 kb) Dalyvių sąrašas (64 kb) Balsavimo rezultatai (826 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (3495 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika