Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
L-Erbgħa, 26 ta' Ottubru 2011 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)
 3.Il-pożizzjoni tal-Parlament dwar l-Abbozz ta' Baġit 2012 kif modifikat mill-Kunsill - it-taqsimiet kollha - Il-mobilizzazzjoni tal-istrument ta' flessibilità favur il-Politika Ewropea tal-Viċinat u l-Programm Qafas ta' Riċerka (dibattitu)
 4.Ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit annwali tal-Unjoni ***I (dibattitu)
 5.Merħba
 6.Ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit annwali tal-Unjoni (kumplament tad-dibattitu)
 7.Avviż mill-Presidenza
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.Abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea – sena finanzjarja 2012 (votazzjoni)
  
8.2.Il-pożizzjoni tal-Parlament dwar l-Abbozz ta' Baġit 2012 kif modifikat mill-Kunsill - it-taqsimiet kollha (votazzjoni)
  
8.3.Il-konklużjoni u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim ta' Kooperazzjoni dwar in-Navigazzjoni bis-Satellita bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha u r-Renju tan-Norveġja *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.4.Ftehim Stati Uniti tal-Amerika/KE dwar il-promozzjoni, il-provvista u l-użu ta' sistemi ta' navigazzjoni bis-satellita ta' GALILEO u tal-GPS *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.5.Is-sistema komuni tat-tassazzjoni li tapplika fil-każ tal-kumpanniji prinċipali u sussidjarji ta' Stati Membri differenti (Riformulazzjoni) * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.6.Ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit annwali tal-Unjoni ***I (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 12.L-istabbiliment ta' programm konġunt tal-UE dwar ir-risistemazzjoni (dibattitu)
 13.It-theddida għas-saħħa pubblika tar-reżistenza għall-antimikrobiċi (dibattitu)
 14.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 15.L-abbuż sesswali, l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pedopornografija (revoka d-Deċiżjoni Qafas 2004/68/ĠAI) ***I - Informazzjoni dwar l-implimentazzjoni ta' miżuri previsti fil-Programm tal-Unjoni Ewropea dwar id-drittijiet tat-tfal (dibattitu)
 16.Kwalifika u status ta' ċittadini nazzjonali ta' pajjiżi terzi jew persuni mingħajr stat bħala benefiċjarji ta' protezzjoni internazzjonali ***I (dibattitu)
 17.Ftehim UE-Awstralja dwar l-ipproċessar u t-trasferiment ta' dejta tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) *** (dibattitu)
 18.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 19.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (148 kb) Reġistru tal-attendenza (60 kb)    Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (3803 kb) 
 
Minuti (182 kb) Reġistru tal-attendenza (52 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (925 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (1633 kb) 
 
Minuti (232 kb) Reġistru tal-attendenza (64 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (835 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (3251 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza