Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 26 oktober 2011 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 3.Standpunt van het Parlement inzake de ontwerpbegroting 2012 als gewijzigd door de Raad - Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument (debat)
 4.Financiële regels van toepassing op de jaarlijkse begroting ***I (debat)
 5.Welkomstwoord
 6.Financiële regels van toepassing op de jaarlijkse begroting (voortzetting van het debat)
 7.Mededeling van de Voorzitter
 8.Stemmingen
  
8.1.Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie - begrotingsjaar 2012 (stemming)
  
8.2.Standpunt van het Parlement inzake de ontwerpbegroting 2012 als gewijzigd door de Raad (stemming)
  
8.3.Sluiting en voorlopige toepassing van de Samenwerkingsovereenkomst inzake satellietnavigatie tussen de Europese Unie en haar lidstaten en het Koninkrijk Noorwegen *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.4.Overeenkomst VS-EG inzake de bevordering, de beschikbaarstelling en het gebruik van het Galileo- en het GPS-navigatiesysteem *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.5.Gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten (herschikking) * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.6.Financiële regels van toepassing op de jaarlijkse begroting ***I (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Vaststelling van een gemeenschappelijk EU-programma voor hervestiging (debat)
 13.Het gevaar van antimicrobiële resistentie voor de volksgezondheid (debat)
 14.Samenstelling commissies en delegaties
 15.Seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie ***I - Rechten van kinderen in de Europese Unie (debat)
 16.Erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als personen die internationale bescherming genieten ***I (debat)
 17.Overeenkomst EU-Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) *** (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (148 kb) Presentielijst (60 kb)    Hoofdelijke stemming (3803 kb) 
 
Notulen (153 kb) Presentielijst (52 kb) Uitslag van de stemming (1013 kb) Hoofdelijke stemming (1758 kb) 
 
Notulen (227 kb) Presentielijst (63 kb) Uitslag van de stemming (720 kb) Hoofdelijke stemming (3284 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid