Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Miercuri, 26 octombrie 2011 - Strasbourg
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)
 3.Poziţia Parlamentului cu privire la proiectul de buget 2012, astfel cum a fost modificat de Consiliu - toate secţiunile - Mobilizarea instrumentului de flexibilitate (dezbatere)
 4.Normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii ***I (dezbatere)
 5.Urări de bun venit
 6.Normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii (continuarea dezbaterii)
 7.Comunicarea Preşedintelui
 8.Votare
  
8.1.Proiectul de buget general al Uniunii Europene - exerciţiul financiar 2012 (vot)
  
8.2.Poziţia Parlamentului cu privire la proiectul de buget 2012, astfel cum a fost modificat de Consiliu - toate secţiunile (vot)
  
8.3.Încheierea Acordului de cooperare în domeniul navigației prin satelit între Uniunea Europeană și statele sale membre și Regatul Norvegiei *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.4.Acordul UE-SUA privind promovarea, furnizarea și utilizarea sistemelor de navigație prin satelit Galileo și GPS *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.5.Regimul fiscal comun care se aplică societăţilor-mamă şi filialelor acestora din diferite state membre * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.6.Normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii ***I (vot)
 9.Explicaţii privind votul
 10.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 12.Crearea unui program comun de reinstalare al UE (dezbatere)
 13.Rezistența la agenții antimicrobieni, o amenințare la adresa sănătății publice (dezbatere)
 14.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 15.Abuzul sexual asupra copiilor, exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă ***I - Drepturile copilului în Uniunea Europeană (dezbatere)
 16.Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecţie internaţională ***I (dezbatere)
 17.Acordul dintre Uniunea Europeană și Australia privind prelucrarea și transferul datelor din registrul cu numele pasagerilor *** (dezbatere)
 18.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 19.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (155 kb) Listă de prezență (60 kb)    Rezultatul votului prin apel nominal (3803 kb) 
 
Proces-verbal (186 kb) Listă de prezență (52 kb) Rezultatele voturilor (912 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (1770 kb) 
 
Proces-verbal (225 kb) Listă de prezență (64 kb) Rezultatele voturilor (817 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (3269 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate