Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 26 oktober 2011 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 3.Parlamentets ståndpunkt om förslaget till budget för 2012 med rådets ändringar – alla avsnitt - Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen (debatt)
 4.Finansiella bestämmelser för unionens årliga budget ***I (debatt)
 5.Välkomsthälsning
 6.Finansiella bestämmelser för unionens årliga budget (fortsättning på debatten)
 7.Meddelande från talmannen
 8.Omröstning
  
8.1.Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012 (omröstning)
  
8.2.Parlamentets ståndpunkt om förslaget till budget för 2012 med rådets ändringar – alla avsnitt (omröstning)
  
8.3.Ingående av samarbetsavtalet om satellitnavigering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Konungariket Norge *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.4.Avtal mellan Förenta staterna och EG om främjande, tillhandahållande och användning av de satellitbaserade navigationssystemen Galileo och GPS *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.5.Beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.6.Finansiella bestämmelser för unionens årliga budget ***I (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Inrättande av ett gemensamt vidarebosättningsprogram för EU (debatt)
 13.Det hot mot folkhälsan son antimikrobiell resistens utgör (debatt)
 14.Utskottens och delegationernas sammansättning
 15.Sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi ***I - Barns rättigheter i EU (debatt)
 16.Miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd och om innehållet i det beviljade skyddet ***I (debatt)
 17.Avtal mellan EU och Australien om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (PNR) och överföring av dessa *** (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (149 kb) Närvarolista (60 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (3803 kb) 
 
Protokoll (156 kb) Närvarolista (52 kb) Omröstningsresultat (1043 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1733 kb) 
 
Protokoll (221 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (728 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (3268 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy