Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 27 ta' Ottubru 2011 - Strasburgu

3. Is-sitwazzjoni fl-Eġittu u fis-Sirja, b'mod partikolari dik tal-Komunitajiet Insara (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fil-Jemen, fil-Baħrejn, fis-Sirja u fl-Eġittu

Id-dibattitu sar fid-data 12 ta' Ottubru 2011 (punt 16 tal- Minuti ta' 12.10.2011).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon u Kristian Vigenin f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fl-Eġittu u s-Sirja, b’mod partikolari dik tal-Komunitajiet Insara (B7-0542/2011);

- Fiorello Provera, Niki Tzavela, Jaroslav Paška, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Nikolaos Salavrakos u Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFD, dwar is-sitwazzjoni fl-Eġittu u s-Sirja, b’mod partikolari dik tal-Komunitajiet Insara (B7-0545/2011);

- Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat u Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fl-Eġittu u s-Sirja, b’mod partikolari dik tal-Komunitajiet Insara (B7-0547/2011);

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Konrad Szymański, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki u Tomasz Piotr Poręba f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fl-Eġittu u s-Sirja, b’mod partikolari dik tal-Komunitajiet Insara (B7-0548/2011);

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Frédérique Ries, Alexandra Thein u Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fl-Eġittu u s-Sirja, b’mod partikolari dik tal-Komunitajiet Insara (B7-0549/2011);

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fl-Eġittu u s-Sirja, b’mod parikolari fir-rigward tal-komunitajiet Insara (B7-0551/2011);

- Elmar Brok, Mario Mauro, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Magdi Cristiano Allam, Othmar Karas, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Inese Vaidere, Elena Băsescu, Elisabeth Jeggle, Monica Luisa Macovei, Zuzana Roithová, Nadezhda Neynsky, Roberta Angelilli, Thomas Mann, Constance Le Grip, Salvatore Iacolino, Bernd Posselt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sari Essayah u Anne Delvaux f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fl-Eġittu u s-Sirja, b’mod partikolari dik tal-Komunitajiet Insara (B7-0555/2011).

Votazzjoni: punt 8_6 tal-Minuti tas-27 ta' Ottubru 2011.

Avviż legali - Politika tal-privatezza