Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 27. lokakuuta 2011 - Strasbourg

4. Ukrainan tämänhetkinen tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Ukrainan tämänhetkinen tilanne

Keskustelu käytiin 12. lokakuuta 2011 (istunnon pöytäkirja 12.10.2011, kohta 17).

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Johannes Cornelis van Baalen, Adina-Ioana Vălean, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Leonidas Donskis ja Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta Ukrainan viimeaikaisista tapahtumista (B7-0543/2011)

- Jaromír Kohlíček GUE/NGL-ryhmän puolesta Ukrainan tämänhetkisestä tilanteesta (B7-0544/2011)

- Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand ja Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE-ryhmän puolesta Ukrainan tämänhetkisestä tilanteesta (B7-0550/2011)

- Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Marek Siwiec ja Pavel Poc S&D-ryhmän puolesta Ukrainan tämänhetkisestä tilanteesta (B7-0552/2011)

- Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki ja Janusz Wojciechowski ECR-ryhmän puolesta Ukrainan tämänhetkisestä tilanteesta (B7-0553/2011)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Monica Luisa Macovei, Mario Mauro, Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda, Inese Vaidere, Eduard Kukan, Anna Ibrisagic, Daniel Caspary, Thomas Mann, Bernd Posselt ja Roberta Angelilli PPE-ryhmän puolesta Ukrainan tämänhetkisestä tilanteesta (B7-0554/2011).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.10.2011, kohta 8.7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö