Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2011 m. spalio 27 d. - Strasbūras

4. Dabartiniai pokyčiai Ukrainoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Dabartiniai pokyčiai Ukrainoje

Diskusijos buvo surengtos 2011 m. spalio 12 d. (punktas 17 protokolo 12.10.2011).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Johannes Cornelis van Baalen, Adina-Ioana Vălean, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Leonidas Donskis ir Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, dėl dabartinių įvykių Ukrainoje (B7-0543/2011);

- Jaromír Kohlíček GUE/NGL frakcijos vardu, dėl dabartinių įvykių Ukrainoje (B7-0544/2011);

- Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand ir Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE frakcijos vardu, dėl dabartinių įvykių Ukrainoje (B7-0550/2011);

- Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Marek Siwiec ir Pavel Poc S&D frakcijos vardu, dėl dabartinių įvykių Ukrainoje (B7-0552/2011);

- Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki ir Janusz Wojciechowski ECR frakcijos vardu, dėl dabartinių įvykių Ukrainoje (B7-0553/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Monica Luisa Macovei, Mario Mauro, Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda, Inese Vaidere, Eduard Kukan, Anna Ibrisagic, Daniel Caspary, Thomas Mann, Bernd Posselt ir Roberta Angelilli PPE frakcijos vardu, dėl dabartinių įvykių Ukrainoje (B7-0554/2011).

Balsavimas: punktas 8.7 protokolo 27.10.2011.

Teisinė informacija - Privatumo politika