Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2011. gada 27. oktobris - Strasbūra

4. Notikumu attīstība Ukrainā (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Notikumu attīstība Ukrainā.

Debates notika 2011. gada 12. oktobrī (2011.10.12. protokola 17. punkts ).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Johannes Cornelis van Baalen, Adina-Ioana Vălean, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Leonidas Donskis un Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā - par notikumu attīstību Ukrainā (B7-0543/2011);

- Jaromír Kohlíček GUE/NGL grupas vārdā - par notikumu attīstību Ukrainā (B7-0544/2011);

- Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand un Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE grupas vārdā - par notikumu attīstību Ukrainā (B7-0550/2011);

- Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Marek Siwiec un Pavel Poc S&D grupas vārdā - par pašreizējiem notikumiem Ukrainā (B7-0552/2011);

- Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki un Janusz Wojciechowski ECR grupas vārdā - par notikumu attīstību Ukrainā (B7-0553/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Monica Luisa Macovei, Mario Mauro, Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda, Inese Vaidere, Eduard Kukan, Anna Ibrisagic, Daniel Caspary, Thomas Mann, Bernd Posselt un Roberta Angelilli PPE grupas vārdā - par notikumu attīstību Ukrainā (B7-0554/2011).

Balsojums: 2011. gada 27. oktobra protokola 8.7. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika