Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 27. oktober 2011 - Strasbourg

4. Sedanje razmere v Ukrajini (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Sedanje razmere v Ukrajini

Razprava je potekala 12. oktobra 2011 (točka 17 zapisnika z dne 12.10.2011).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Johannes Cornelis van Baalen, Adina-Ioana Vălean, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Leonidas Donskis in Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE o sedanjih razmerah v Ukrajini (B7-0543/2011);

- Jaromír Kohlíček v imenu skupine GUE/NGL o sedanjih razmerah v Ukrajini (B7-0544/2011);

- Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand in Nicole Kiil-Nielsen v imenu skupine Verts/ALE o sedanjih razmerah v Ukrajini (B7-0550/2011);

- Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Marek Siwiec in Pavel Poc v imenu skupine S&D,o sedanjih razmerah v Ukrajini (B7-0552/2011);

- Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki in Janusz Wojciechowski v imenu skupine ECR o sedanjih razmerah v Ukrajini (B7-0553/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Monica Luisa Macovei, Mario Mauro, Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda, Inese Vaidere, Eduard Kukan, Anna Ibrisagic, Daniel Caspary, Thomas Mann, Bernd Posselt in Roberta Angelilli v imenu skupine PPE o sedanjih razmerah v Ukrajini (B7-0554/2011).

Glasovanje: točka 8.7 zapisnika z dne 27. oktobra 2011.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov