Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2106(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0285/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0285/2011

Keskustelut :

PV 27/10/2011 - 5
CRE 27/10/2011 - 5

Äänestykset :

PV 27/10/2011 - 8.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0467

Pöytäkirja
Torstai 27. lokakuuta 2011 - Strasbourg

5. Oikeusasiamiehen vuosikertomus 2010 (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2010 [2011/2106(INI)] - Vetoomusvaliokunta. Esittelijä: Iliana Malinova Iotova (A7-0285/2011)

Iliana Malinova Iotova esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Nikiforos Diamandouros (Euroopan oikeusasiamies) ja Neelie Kroes (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Mariya Nedelcheva PPE-ryhmän puolesta, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D-ryhmän puolesta, Edward McMillan-Scott ALDE-ryhmän puolesta, Marek Henryk Migalski ECR-ryhmän puolesta, Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nikolaos Salavrakos EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Angelika Werthmann, Erminia Mazzoni, Monika Flašíková Beňová, Jacek Olgierd Kurski, Tatjana Ždanoka, Cornelis de Jong, Andrew Henry William Brons, Philippe Boulland, Metin Kazak, Oldřich Vlasák, Ágnes Hankiss, Nessa Childers, Lena Kolarska-Bobińska, Anneli Jäätteenmäki, Phil Prendergast, Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Heinz K. Becker, Vilija Blinkevičiūtė ja Tomasz Piotr Poręba, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lena Kolarska-Bobińska.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogusław Sonik, Seán Kelly, Mairead McGuinness, Jaroslav Paška ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Puheenvuorot: Neelie Kroes, Nikiforos Diamandouros ja Iliana Malinova Iotova.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.10.2011, kohta 8.1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö