Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2106(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0285/2011

Ingivna texter :

A7-0285/2011

Debatter :

PV 27/10/2011 - 5
CRE 27/10/2011 - 5

Omröstningar :

PV 27/10/2011 - 8.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0467

Protokoll
Torsdagen den 27 oktober 2011 - Strasbourg

5. Ombudsmannens årsrapport för 2010 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2010 [2011/2106(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Iliana Malinova Iotova (A7-0285/2011)

Iliana Malinova Iotova redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Nikiforos Diamandouros (Europeiska ombudsmannen) och Neelie Kroes (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Mariya Nedelcheva för PPE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen, Edward McMillan-Scott för ALDE-gruppen, Marek Henryk Migalski för ECR-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen, Angelika Werthmann, grupplös, Erminia Mazzoni, Monika Flašíková Beňová, Jacek Olgierd Kurski, Tatjana Ždanoka, Cornelis de Jong, Andrew Henry William Brons, Philippe Boulland, Metin Kazak, Oldřich Vlasák, Ágnes Hankiss, Nessa Childers, Lena Kolarska-Bobińska, Anneli Jäätteenmäki, Phil Prendergast, Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Heinz K. Becker, Vilija Blinkevičiūtė, och Tomasz Piotr Poręba, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lena Kolarska-Bobińska.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogusław Sonik, Seán Kelly, Mairead McGuinness, Jaroslav Paška och Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Talare: Neelie Kroes, Nikiforos Diamandouros och Iliana Malinova Iotova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 27.10.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy