Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2011. október 27., Csütörtök - Strasbourg

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Jerzy BUZEK elnök

6. A 2011. október 23-i Európai Tanács következtetései (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A 2011. október 23-i Európai Tanács következtetései

Az elnök rövid bevezetőt mond.

Herman Van Rompuy (az Európai Tanács elnöke) és José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jan Zahradil, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Lothar Bisky, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Francisco Sosa Wagner, független, Werner Langen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Stephen Hughes, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ilda Figueiredo, Sylvie Goulard, Timothy Kirkhope, Pascal Canfin, Cornelis de Jong, John Bufton, Barry Madlener, Mario Mauro, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marc Tarabella, Udo Bullmann, Sharon Bowles, Derk Jan Eppink, Jean-Pierre Audy, Catherine Trautmann, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski, José Manuel García-Margallo y Marfil, Roberto Gualtieri, Corien Wortmann-Kool, Sergio Gaetano Cofferati, Theodor Dumitru Stolojan, Anni Podimata, Paulo Rangel, Marietta Giannakou és Krišjānis Kariņš.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ana Gomes, Philippe Lamberts, Roberta Angelilli, Ilda Figueiredo és Ildikó Gáll-Pelcz.

Felszólal: José Manuel Barroso és Herman Van Rompuy.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat