Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 27. oktober 2011 - Strasbourg

(Seja se je za trenutek prekinila.)

PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

6. Sklepi zasedanja Evropskega sveta (23. oktober 2011) (razprava)
Dobesedni zapis

Izjavi Evropskega sveta in Komisije: Sklepi zasedanja Evropskega sveta (23. oktober 2011)

Predsednik je imel kratek uvodni govor.

Herman Van Rompuy (predsednik Evropskega sveta) in José Manuel Barroso (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE, Martin Schulz v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Jan Zahradil v imenu skupine ECR, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Lothar Bisky v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine EFD, Francisco Sosa Wagner samostojni poslanec, Werner Langen, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari, Stephen Hughes, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Ilda Figueiredo, Sylvie Goulard, Timothy Kirkhope, Pascal Canfin, Cornelis de Jong, John Bufton, Barry Madlener, Mario Mauro, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marc Tarabella, Udo Bullmann, Sharon Bowles, Derk Jan Eppink, Jean-Pierre Audy, Catherine Trautmann, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski, José Manuel García-Margallo y Marfil, Roberto Gualtieri, Corien Wortmann-Kool, Sergio Gaetano Cofferati, Theodor Dumitru Stolojan, Anni Podimata, Paulo Rangel, Marietta Giannakou in Krišjānis Kariņš.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ana Gomes, Philippe Lamberts, Roberta Angelilli, Ilda Figueiredo in Ildikó Gáll-Pelcz.

Govorila sta José Manuel Barroso in Herman Van Rompuy.

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov