Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0064(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0294/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0294/2011

Συζήτηση :

PV 26/10/2011 - 15
CRE 26/10/2011 - 15

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2011 - 8.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0468

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011 - Στρασβούργο

8.2. Σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών και παιδική πορνογραφία ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, με την οποία καταργείται η απόφαση - πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ [COM(2010)0094 - C7-0088/2010- 2010/0064(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Roberta Angelilli (A7-0294/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2011)0468)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0468)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου