Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0064(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0294/2011

Ingivna texter :

A7-0294/2011

Debatter :

PV 26/10/2011 - 15
CRE 26/10/2011 - 15

Omröstningar :

PV 27/10/2011 - 8.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0468

Protokoll
Torsdagen den 27 oktober 2011 - Strasbourg

8.2. Sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om upphävande av rambeslut 2004/68/RIF [KOM(2010)0094 - C7-0088/2010- 2010/0064(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Roberta Angelilli (A7-0294/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2011)0468)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2011)0468)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy