Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 27. oktober 2011 - Strasbourg

8. Čas glasovanja
Dobesedni zapis

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


8.1. Letno poročilo varuha človekovih pravic 2010 (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

8.2. Spolna zloraba in spolno izkoriščanje otrok ter otroška pornografija ***I (glasovanje)

8.3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status upravičencev do mednarodne zaščite ***I (glasovanje)

8.4. Zahteva za mnenje Sodišča o skladnosti sporazuma med EU in Avstralijo o PNR s Pogodbami (glasovanje)

8.5. Sporazum med Evropsko unijo in Avstralijo o obdelavi in prenosu podatkov PNR *** (glasovanje)

8.6. Razmere v Egiptu in Siriji, zlasti v krščanskih skupnostih (glasovanje)

8.7. Sedanje razmere v Ukrajini (glasovanje)

8.8. Ogroženost javnega zdravja zaradi odpornosti na protimikrobna zdravila (glasovanje)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov