Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 27 oktober 2011 - Strasbourg

9. Röstförklaringar
CRE

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Iliana Malinova Iotova - A7-0285/2011

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Adam Bielan och Oldřich Vlasák

Betänkande Roberta Angelilli - A7-0294/2011

Anja Weisgerber, Sergio Paolo Francesco Silvestris och Iva Zanicchi

Situationen i Egypten och Syrien, särskilt för kristna - RC-B7-0542/2011

Csaba Sógor, Mitro Repo, Bernd Posselt, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Miroslav Mikolášik, Hannu Takkula och Paul Murphy

Den senaste utvecklingen i Ukraina - RC-B7-0543/2011

Mitro Repo, Kristiina Ojuland, Bernd Posselt, Adam Bielan och Elmar Brok

Det hot mot folkhälsan son antimikrobiell resistens utgör - B7-0538/2011

Anna Záborská

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy