Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2875(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0541/2011

Debatten :

PV 27/10/2011 - 12.2
CRE 27/10/2011 - 12.2

Stemmingen :

PV 27/10/2011 - 13.2

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0475

Notulen
Donderdag 27 oktober 2011 - Straatsburg

12.2. Bahrein
CRE

Ontwerpresoluties B7-0541/2011, B7-0556/2011, B7-0558/2011, B7-0559/2011, B7-0560/2011 en B7-0562/2011

Het woord wordt gevoerd door João Ferreira om te protesteren tegen het feit dat bepaalde voor het debat ingediende teksten niet beschikbaar zijn in alle talen, namelijk in het Portugees (de Voorzitter merkt op dat de bevoegde diensten de kwestie zullen onderzoeken).

Rui Tavares, Charles Tannock, Paul Murphy, Marietje Schaake en Mario Mauro lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Sari Essayah, namens de PPE-Fractie.

De Voorzitter komt terug op de woorden van João Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Justas Vincas Paleckis, namens de S&D-Fractie, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Franz Obermayr, niet-ingeschrevene, Eija-Riitta Korhola en Corina Creţu.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door de leden Miroslav Mikolášik, Mitro Repo, Jacek Olgierd Kurski, João Ferreira en Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Het woord wordt gevoerd door Neelie Kroes (vicevoorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.2 van de notulen van 27.10.2011.

Juridische mededeling - Privacybeleid