Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2874(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0540/2011

Debatter :

PV 27/10/2011 - 12.1
CRE 27/10/2011 - 12.1

Omröstningar :

PV 27/10/2011 - 13.1

Antagna texter :

P7_TA(2011)0474

Protokoll
Torsdagen den 27 oktober 2011 - Strasbourg

13.1. Tibet, i synnerhet nunnors och munkars självbränning (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0540/2011, B7-0546/2011, B7-0561/2011, B7-0563/2011 och B7-0564/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0540/2011

(ersätter B7-0540/2011, B7-0546/2011, B7-0561/2011, B7-0563/2011 och B7-0564/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

- Thomas Mann, Elmar Brok, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, László Tőkés, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Cristian Dan Preda, Giovanni La Via, Bogusław Sonik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka och Joachim Zeller för PPE-gruppen;

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck, Anneli Jäätteenmäki, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Sarah Ludford och Louis Michel för ALDE-gruppen;

- Eva Lichtenberger, Nicole Kiil-Nielsen, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen;

- Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Adam Bielan och Michał Tomasz Kamiński för ECR-gruppen;

- Fiorello Provera för EFD-gruppen.

Antogs (P7_TA(2011)0474)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy