Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2875(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0541/2011

Keskustelut :

PV 27/10/2011 - 12.2
CRE 27/10/2011 - 12.2

Äänestykset :

PV 27/10/2011 - 13.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0475

Pöytäkirja
Torstai 27. lokakuuta 2011 - Strasbourg

13.2. Bahrain (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0541/2011, B7-0556/2011, B7-0558/2011, B7-0559/2011, B7-0560/2011 ja B7-0562/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0541/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0541/2011, B7-0556/2011, B7-0558/2011, B7-0559/2011, B7-0560/2011 ja B7-0562/2011)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Giovanni La Via, Angelika Niebler ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta

- Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Richard Howitt ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta

- Marietje Schaake, Marian Harkin, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford ja Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta

- Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński ja Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta

- Rui Tavares, Frieda Brepoels, Alyn Smith, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler ja Michail Tremopoulos Verts/ALE-ryhmän puolesta

- Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat ja Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0475)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö