Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Η κατάσταση στην Αίγυπτο και στη Συρία ιδίως όσον αφορά τις χριστιανικές κοινότητες (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 4.Τρέχουσες εξελίξεις στην Ουκρανία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 5.Ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή για το 2010 (συζήτηση)
 6.Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (23 Οκτωβρίου 2011) (συζήτηση)
 7.Βραβείο Ζαχάρωφ 2011 (αναγγελία των βραβευθέντων)
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή για το 2010 (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.2.Σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών και παιδική πορνογραφία ***I (ψηφοφορία)
  
8.3.Ελάχιστες απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας ***I (ψηφοφορία)
  
8.4.Αίτηση για γνωμοδότηση του Δικαστηρίου σχετικά με τη συμβατότητα της συμφωνίας PNR ΕΕ-Αυστραλίας με τις Συνθήκες (ψηφοφορία)
  
8.5.Συμφωνία ΕΕ-Αυστραλίας για την επεξεργασία και τη διαβίβαση, από τους αερομεταφορείς, δεδομένων από τις καταστάσεις επιβατών (Passenger Name Record - PNR) *** (ψηφοφορία)
  
8.6.Η κατάσταση στην Αίγυπτο και στη Συρία ιδίως όσον αφορά τις χριστιανικές κοινότητες (ψηφοφορία)
  
8.7.Τρέχουσες εξελίξεις στην Ουκρανία (ψηφοφορία)
  
8.8.Η απειλή της μικροβιακής αντοχής για τη δημόσια υγεία (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
12.1.Θιβέτ, ειδικότερα αυτοπυρπολισμοί γυναικών και ανδρών μοναχών
  
12.2.Μπαχρέιν
  
12.3.Η περίπτωση Rafah Nached στη Συρία
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  
13.1.Θιβέτ, ειδικότερα αυτοπυρπολισμοί γυναικών και ανδρών μοναχών (ψηφοφορία)
  
13.2.Μπαχρέιν (ψηφοφορία)
  
13.3.Η περίπτωση Rafah Nached στη Συρία (ψηφοφορία)
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 15.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 16.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 17.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)
 18.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 19.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 20.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (204 kb) Κατάσταση παρόντων (56 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (324 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (209 kb) Κατάσταση παρόντων (51 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (210 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (204 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (249 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (433 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (574 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου