Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 27. oktoober 2011 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Süüria ja Egiptuse ning eelkõige sealsete kristlike kogukondade olukord (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Praegused sündmused Ukrainas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Ombudsmani aastaaruanne 2010 (arutelu)
 6.Euroopa Ülemkogu kohtumise järeldused (23. oktoober 2011) (arutelu)
 7.Sahharovi auhind 2011 (auhinna saajate teatavaks tegemine)
 8.Hääletused
  
8.1.Ombudsmani aastaaruanne 2010 (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.2.Laste seksuaalne kuritarvitamine ja ärakasutamine ning lasteporno ***I (hääletus)
  
8.3.Miinimumnõuded, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et saada rahvusvahelise kaitse saaja staatus ***I (hääletus)
  
8.4.Euroopa Kohtult arvamuse taotlemine ELi ja Austraalia vahelise broneeringuinfot käsitleva lepingu vastavuse kohta aluslepingutele (hääletus)
  
8.5.ELi ja Austraalia vaheline broneeringuinfo töötlemist ja edastamist käsitlev leping *** (hääletus)
  
8.6.Süüria ja Egiptuse ning eelkõige sealsete kristlike kogukondade olukord (hääletus)
  
8.7.Praegused sündmused Ukrainas (hääletus)
  
8.8.Antimikroobsest resistentsusest tulenev oht rahvatervisele (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
12.1.Tiibet ning eelkõige nunnade ja munkade enesesüütamise juhtumid
  
12.2.Bahrein
  
12.3.Rafah Nachedi juhtum Süürias
 13.Hääletused
  
13.1.Tiibet ning eelkõige nunnade ja munkade enesesüütamise juhtumid (hääletus)
  
13.2.Bahrein (hääletus)
  
13.3.Rafah Nachedi juhtum Süürias (hääletus)
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 15.Nõukogu esimese lugemise seisukoht
 16.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 17.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)
 18.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 19.Järgmiste istungite ajakava
 20.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (184 kb) Kohalolijate nimekiri (56 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (324 kb) 
 
Protokoll (182 kb) Kohalolijate nimekiri (51 kb) Hääletuste tulemused (181 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (183 kb) 
 
Protokoll (221 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (239 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (503 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika