Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 27. lokakuuta 2011 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Egyptin ja Syyrian ja erityisesti niiden kristittyjen yhteisöjen tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Ukrainan tämänhetkinen tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Oikeusasiamiehen vuosikertomus 2010 (keskustelu)
 6.23. lokakuuta 2011 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmät (keskustelu)
 7.Saharov-palkinto 2011 (ilmoitus palkinnon saajista)
 8.Äänestykset
  8.1.Oikeusasiamiehen vuosikertomus 2010 (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.2.Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjuminen ***I (äänestys)
  8.3.Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määritteleminen kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi ***I (äänestys)
  8.4.Tuomioistuimen lausunnon pyytäminen EU:n ja Australian välisen matkustajarekisteriä koskevan sopimuksen yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa (äänestys)
  8.5.EU:n ja Australian sopimus PNR-tietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä *** (äänestys)
  8.6.Egyptin ja Syyrian ja erityisesti niiden kristittyjen yhteisöjen tilanne (äänestys)
  8.7.Ukrainan tämänhetkinen tilanne (äänestys)
  8.8.Mikrobilääkeresistenssin aiheuttama uhka kansanterveydelle (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  12.1.Tiibet, erityisesti nunnien ja munkkien polttoitsemurhat
  12.2.Bahrain
  12.3.Rafah Nashidin tapaus Syyriassa
 13.Äänestykset
  13.1.Tiibet, erityisesti nunnien ja munkkien polttoitsemurhat (äänestys)
  13.2.Bahrain (äänestys)
  13.3.Rafah Nashidin tapaus Syyriassa (äänestys)
 14.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 15.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta
 16.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 17.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)
 18.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 19.Seuraavien istuntojen aikataulu
 20.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (186 kb) Läsnäololista (56 kb)    Nimenhuutoäänestykset (324 kb) 
 
Pöytäkirja (182 kb) Läsnäololista (51 kb) Äänestysten tulokset (180 kb) Nimenhuutoäänestykset (201 kb) 
 
Pöytäkirja (223 kb) Läsnäololista (62 kb) Äänestysten tulokset (222 kb) Nimenhuutoäänestykset (503 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö