Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Četrtek, 27. oktober 2011 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Razmere v Egiptu in Siriji, zlasti v krščanskih skupnostih (vloženi predlogi resolucij)
 4.Sedanje razmere v Ukrajini (vloženi predlogi resolucij)
 5.Letno poročilo varuha človekovih pravic 2010 (razprava)
 6.Sklepi zasedanja Evropskega sveta (23. oktober 2011) (razprava)
 7.Nagrada Saharova 2011 (imenovanje nagrajencev)
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Letno poročilo varuha človekovih pravic 2010 (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
8.2.Spolna zloraba in spolno izkoriščanje otrok ter otroška pornografija ***I (glasovanje)
  
8.3.Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status upravičencev do mednarodne zaščite ***I (glasovanje)
  
8.4.Zahteva za mnenje Sodišča o skladnosti sporazuma med EU in Avstralijo o PNR s Pogodbami (glasovanje)
  
8.5.Sporazum med Evropsko unijo in Avstralijo o obdelavi in prenosu podatkov PNR *** (glasovanje)
  
8.6.Razmere v Egiptu in Siriji, zlasti v krščanskih skupnostih (glasovanje)
  
8.7.Sedanje razmere v Ukrajini (glasovanje)
  
8.8.Ogroženost javnega zdravja zaradi odpornosti na protimikrobna zdravila (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
12.1.Tibet, zlasti samosežigi nun in menihov
  
12.2.Bahrajn
  
12.3.Zadeva Rafe Načed v Siriji
 13.Čas glasovanja
  
13.1.Tibet, zlasti samosežigi nun in menihov (glasovanje)
  
13.2.Bahrajn (glasovanje)
  
13.3.Zadeva Rafe Načed v Siriji (glasovanje)
 14.Popravki in namere glasovanja
 15.Stališče Sveta v prvi obravnavi
 16.Sklepi o določenih dokumentih
 17.Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 poslovnika)
 18.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 19.Datum naslednjih sej
 20.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (182 kb) Seznam navzočih (56 kb)    Izid poimenskega glasovanja (324 kb) 
 
Zapisnik (199 kb) Seznam navzočih (51 kb) Izidi glasovanj (180 kb) Izid poimenskega glasovanja (199 kb) 
 
Zapisnik (221 kb) Seznam navzočih (63 kb) Izidi glasovanj (401 kb) Izid poimenskega glasovanja (512 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov