Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 14 noiembrie 2011 - Strasbourg

5. Compatibilitatea Acordului comercial împotriva contrafacerii cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Preşedintele a primit o cerere din partea Grupului Verts/ALE prin care se solicită verificarea compatibilităţii Acordului comercial împotriva contrafacerii cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Conform articolului 36 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, cererea va fi trimisă comisiei competente, Comisia LIBE, pentru interpretarea Cartei.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate