Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 14. november 2011 - Strasbourg

15. Arbejdsplan
CRE

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for plenarmøderne i november 2011 (PE 473.690/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 140):

Mandag, tirsdag

Ingen ændringer.

Onsdag

I enighed med de politiske grupper var rækkefølgen af forhandlingerne onsdag kl. 15.00 - 20.00 fastsat som følger:

1. Topmøde EU-USA den 28. november 2011 (punkt 91 i PDOJ)

2. Det åbne internet og netneutraliteten i Europa (punkt 86 i PDOJ)

3. Romaernes situation i medlemsstaterne (punkt 131 i PDOJ)

4. Forbud mod klyngebomber (punkt 143 i PDOJ)

5. Modernisering af momslovgivningen med henblik på at fremme det digitale indre marked (punkt 129 i PDOJ)

Torsdag

I enighed med de politiske grupper udgik Kommissionens redegørelse om den fælles fiskeripolitiks bidrag til produktionen af offentlige goder (punkt 130 i PDOJ).

I enighed med de politiske grupper blev afstemningen om betænkning af Knut Fleckenstein : Europæisk agentur for søfartssikkerhed (A7-0372/2011) (punkt 116 i PDOJ) udsat til november II-mødeperioden.

Bernd Posselt tog ordet vedrørende det sidstnævnte punkt.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.

Talere: Pat the Cope Gallagher, om manglen på et websted for Europa-Parlamentet på irsk, Gay Mitchell, for at støtte dette indlæg, og Bairbre de Brún, om situationen med hensyn til det fuldstændige forhandlingsreferat (CRE) på irsk.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik