Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0253(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0367/2011

Внесени текстове :

A7-0367/2011

Разисквания :

PV 14/11/2011 - 16
CRE 14/11/2011 - 16

Гласувания :

PV 16/11/2011 - 6.8
CRE 16/11/2011 - 6.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0503

Протокол
Понеделник, 14 ноември 2011 г. - Страсбург

16. Единно европейско железопътно пространство ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за създаването на единно европейско железопътно пространство (преработен текст) [COM(2010)0475 - C7-0268/2010- 2010/0253(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Debora Serracchiani (A7-0367/2011)

Debora Serracchiani представи доклада.

Изказа се Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ).

Изказа се Jörg Leichtfried.

Изказаха се: Werner Kuhn, от името на групата PPE, Saïd El Khadraoui, от името на групата S&D, Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, Michael Cramer, от името на групата Verts/ALE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Francesco Enrico Speroni, и Roberts Zīle, от името на групата ECR.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател

Изказаха се: Sabine Wils, от името на групата GUE/NGL, John Bufton, от името на групата EFD, Mike Nattrass, независим член на ЕП, Antonio Cancian, Ismail Ertug, Gesine Meissner, Isabelle Durant, Peter van Dalen, Jacky Hénin, Dominique Riquet, Bogusław Liberadzki, João Ferreira, Artur Zasada и Mathieu Grosch.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Georges Bach, Silvia-Adriana Ţicău, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vasilica Viorica Dăncilă, Marian-Jean Marinescu, Jaroslav Paška и Franz Obermayr.

Изказаха се: Siim Kallas и Debora Serracchiani.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.8 от протокола от 16.11.2011.

Правна информация - Политика за поверителност