Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0253(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0367/2011

Indgivne tekster :

A7-0367/2011

Forhandlinger :

PV 14/11/2011 - 16
CRE 14/11/2011 - 16

Afstemninger :

PV 16/11/2011 - 6.8
CRE 16/11/2011 - 6.8
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0503

Protokol
Mandag den 14. november 2011 - Strasbourg

16. Fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning) ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning) [KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 - 2010/0253(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Debora Serracchiani (A7-0367/2011)

Debora Serracchiani forelagde sin betænkning.

Siim Kallas (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Jörg Leichtfried tog ordet.

Talere: Werner Kuhn for PPE-Gruppen, Saïd El Khadraoui for S&D-Gruppen, Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen, Michael Cramer for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Francesco Enrico Speroni, og Roberts Zīle for ECR-Gruppen.

FORSÆDE: Anni PODIMATA
næstformand

Talere: Sabine Wils for GUE/NGL-Gruppen, John Bufton for EFD-Gruppen, Mike Nattrass, løsgænger, Antonio Cancian, Ismail Ertug, Gesine Meissner, Isabelle Durant, Peter van Dalen, Jacky Hénin, Dominique Riquet, Bogusław Liberadzki, João Ferreira, Artur Zasada og Mathieu Grosch.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Georges Bach, Silvia-Adriana Ţicău, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vasilica Viorica Dăncilă, Marian-Jean Marinescu, Jaroslav Paška og Franz Obermayr.

Talere: Siim Kallas og Debora Serracchiani.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.8 i protokollen af 16.11.2011.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik