Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0253(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0367/2011

Ingivna texter :

A7-0367/2011

Debatter :

PV 14/11/2011 - 16
CRE 14/11/2011 - 16

Omröstningar :

PV 16/11/2011 - 6.8
CRE 16/11/2011 - 6.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0503

Protokoll
Måndagen den 14 november 2011 - Strasbourg

16. Gemensamt europeiskt järnvägsområde ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (omarbetning) [KOM(2010)0475 - C7-0268/2010- 2010/0253(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Debora Serracchiani (A7-0367/2011)

Debora Serracchiani redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Siim Kallas (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Jörg Leichtfried.

Talare: Werner Kuhn för PPE-gruppen, Saïd El Khadraoui för S&D-gruppen, Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, Michael Cramer för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Francesco Enrico Speroni, och Roberts Zīle för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

Talare: Sabine Wils för GUE/NGL-gruppen, John Bufton för EFD-gruppen, Mike Nattrass, grupplös, Antonio Cancian, Ismail Ertug, Gesine Meissner, Isabelle Durant, Peter van Dalen, Jacky Hénin, Dominique Riquet, Bogusław Liberadzki, João Ferreira, Artur Zasada och Mathieu Grosch.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Georges Bach, Silvia-Adriana Ţicău, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vasilica Viorica Dăncilă, Marian-Jean Marinescu, Jaroslav Paška och Franz Obermayr.

Talare: Siim Kallas och Debora Serracchiani.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.8 i protokollet av den 16.11.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy