Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2024(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0373/2011

Ingivna texter :

A7-0373/2011

Debatter :

PV 14/11/2011 - 17
CRE 14/11/2011 - 17

Omröstningar :

PV 15/11/2011 - 7.14
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0490

Protokoll
Måndagen den 14 november 2011 - Strasbourg

17. Tillämpningen av direktivet om yrkeskvalifikationer 2005/36/EG (debatt)
CRE

Betänkande om tillämpningen av direktivet om yrkeskvalifikationer (2005/36/EG) [2011/2024(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Emma McClarkin (A7-0373/2011)

Emma McClarkin redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Michel Barnier (ledamot av kommissionen).

Talare: Milan Cabrnoch (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Mario Pirillo (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Constance Le Grip för PPE-gruppen, Bernadette Vergnaud för S&D-gruppen, Emilie Turunen för Verts/ALE-gruppen, Malcolm Harbour för ECR-gruppen, Oreste Rossi för EFD-gruppen, Franz Obermayr, grupplös, Danuta Jazłowiecka, Evelyne Gebhardt, Edvard Kožušník, Gerard Batten, María Irigoyen Pérez och Liam Aylward.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Katarína Neveďalová, Vicky Ford, Konstantinos Poupakis, Evelyn Regner, Christa Klaß, Silvia-Adriana Ţicău och Ilda Figueiredo.

Talare: Michel Barnier och Emma McClarkin.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.14 i protokollet av den 15.11.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy