Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 15. marraskuuta 2011 - Strasbourg

2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista määrättävistä rikosoikeudellisista seuraamuksista (KOM(2011)0654 - C7-0358/2011 - 2011/0297(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

JURI, LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusvälineiden markkinoista sekä OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun asetuksen [Euroopan markkinarakenneasetus] muuttamisesta (KOM(2011)0652 - C7-0359/2011 - 2011/0296(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG, ITRE, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) (KOM(2011)0651 - C7-0360/2011 - 2011/0295(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

BUDG, JURI, LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o1364/2006/EY kumoamisesta (KOM(2011)0658 - C7-0371/2011 - 2011/0300(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisia televiestintäverkkoja koskevista suuntaviivoista ja päätöksen 1336/97/EY kumoamisesta (KOM(2011)0657 - C7-0373/2011 - 2011/0299(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

CULT, ENVI, ECON, LIBE, IMCO, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi (KOM(2011)0650 - C7-0375/2011 - 2011/0294(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE, IMCO, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2004/109/EY ja komission direktiivin 2007/14/EY muuttamisesta (KOM(2011)0683 - C7-0380/2011 - 2011/0307(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

AFET, EMPL, ECON

- Määrärahasiirtoesitys DEC 47/2011 - Pääluokka III – Komissio (N7-0096/2011 - C7-0381/2011 - 2011/2277(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY kumoamisesta (uudelleenlaadittu) (KOM(2011)0656 - C7-0382/2011 - 2011/0298(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

JURI

- Määrärahasiirtoesitys DEC 49/2011 - Pääluokka III – Komissio (N7-0097/2011 - C7-0383/2011 - 2011/2278(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2011/002 IT/Trentino-Alto Adige/Südtirol Construction of buildings, Italia) (KOM(2011)0480 - C7-0384/2011 - 2011/2279(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL

- Ehdotus pöytäkirjaksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamisesta Tšekin tasavaltaan (kuuleminen) (00091/2011 [[01]] - C7-0385/2011 - 2011/0817(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

lausuntoa varten:

LIBE

- Ehdotus pöytäkirjaksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamisesta Tšekin tasavaltaan (hyväksyminen) (00091/2011 [[02]] - C7-0386/2011 - 2011/0818(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

- Ehdotus pöytäkirjaksi Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista (kuuleminen) (00092/2011 [[01]] - C7-0387/2011 - 2011/0815(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

lausuntoa varten:

AFET, ECON, LIBE

- Ehdotus pöytäkirjaksi Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista (hyväksyminen) (00092/2011 [[02]] - C7-0388/2011 - 2011/0816(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

- Määrärahasiirtoesitys DEC 46/2011 - Pääluokka III – Komissio (N7-0098/2011 - C7-0389/2011 - 2011/2280(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 48/2011 - Pääluokka III – Komissio (N7-0099/2011 - C7-0390/2011 - 2011/2281(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 28/2011 - Pääluokka III – Komissio (N7-0100/2011 - C7-0391/2011 - 2011/2282(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsolidoiduista tilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista (KOM(2011)0684 - C7-0393/2011 - 2011/0308(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

AFET, EMPL, ECON

- Määrärahasiirtoesitys DEC 50/2011 - Pääluokka III – Komissio (N7-0101/2011 - C7-0394/2011 - 2011/2283(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta (KOM(2011)0704 - C7-0395/2011 - 2011/0310(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö