Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
It-Tlieta, 15 ta' Novembru 2011 - Strasburgu

2. Dokumenti mressqa

Dawn id-dokumenti kienu preżentati mill-Kunsill u mill-Kummissjoni:

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar sanzjonijiet kriminali għal abbuż minn informazzjoni privileġġata u manipulazzjoni tas-suq (COM(2011)0654 - C7-0358/2011 - 2011/0297(COD))

irreferut

responsabbli:

ECON

opinjoni:

JURI, LIBE

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji u li jemenda r-Regolament [EMIR] dwar id-derivati OTC, il-kontropartijiet ċentrali u r-repożitorji tan-negozju (COM(2011)0652 - C7-0359/2011 - 2011/0296(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

ECON

opinjoni:

DEVE, BUDG, ITRE, JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-abbuż minn informazzjoni privileġġata u l-manipulazzjoni tas-suq (l-abbuż tas-suq) (COM(2011)0651 - C7-0360/2011 - 2011/0295(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

ECON

opinjoni:

BUDG, JURI, LIBE

- Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar linji gwida għall-infrastruttura tal-enerġija trans-Ewropea u li jħassar id-Deċiżjoni Nru1364/2006/KE (COM(2011)0658 - C7-0371/2011 - 2011/0300(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

ITRE

opinjoni:

ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar linji gwida għan-netwerks tat-telekomunikazzjonijiet trans-Ewropej u li jirrevoka d-Deċiżjoni Nru 1336/97/KE (COM(2011)0657 - C7-0373/2011 - 2011/0299(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

ITRE

opinjoni:

CULT, ENVI, ECON, LIBE, IMCO, REGI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar linji gwidi tal-Unjoni għall-iżvilupp tan-Netwerk tat-Trasport Trans-Ewropew (COM(2011)0650 - C7-0375/2011 - 2011/0294(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

TRAN

opinjoni:

ENVI, ITRE, IMCO, REGI

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva2004/109/KE dwar l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta' trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam ma' informazzjoni dwar emittenti li t-titoli tagħhom huma ammessi għall-kummerċ f'suq regolat u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/14/KE (COM(2011)0683 - C7-0380/2011 - 2011/0307(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

JURI

opinjoni:

AFET, EMPL, ECON

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 47/2011 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0096/2011 - C7-0381/2011 - 2011/2277(GBD))

irreferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji li tirrevoka d-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Tfassil mill-ġdid) (COM(2011)0656 - C7-0382/2011 - 2011/0298(COD))

irreferut

responsabbli:

ECON

opinjoni:

JURI

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 49/2011 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0097/2011 - C7-0383/2011 - 2011/2278(GBD))

irreferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2011/002 IT/Trentino-Alto Adige/Südtirol - Kostruzzjoni ta' binjiet mill-Italja) (COM(2011)0480 - C7-0384/2011 - 2011/2279(BUD))

irreferut

responsabbli:

BUDG

opinjoni:

EMPL

- Abbozz ta' protokoll dwar l-applikazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea għar-Repubblika Ċeka (konsultazzjoni) (00091/2011 [[01]] - C7-0385/2011 - 2011/0817(NLE))

irreferut

responsabbli:

AFCO

opinjoni:

LIBE

- Abbozz ta' protokoll dwar l-applikazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea għar-Repubblika Ċeka (approvazzjoni) (00091/2011 [[02]] - C7-0386/2011 - 2011/0818(NLE))

irreferut

responsabbli:

AFCO

- Abbozz ta' protokoll dwar it-tħassib tal-poplu Irlandiż dwar it-Trattat ta' Lisbona (konsultazzjoni) (00092/2011 [[01]] - C7-0387/2011 - 2011/0815(NLE))

irreferut

responsabbli:

AFCO

opinjoni:

AFET, ECON, LIBE

- Abbozz ta' protokoll dwar it-tħassib tal-poplu Irlandiż dwar it-Trattat ta' Lisbona (approvazzjoni) (00092/2011 [[02]] - C7-0388/2011 - 2011/0816(NLE))

irreferut

responsabbli:

AFCO

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 46/2011 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0098/2011 - C7-0389/2011 - 2011/2280(GBD))

irreferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 48/2011 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0099/2011 - C7-0390/2011 - 2011/2281(GBD))

irreferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 28/2011 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0100/2011 - C7-0391/2011 - 2011/2282(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rapporti finanzjarji annwali, ir-rapporti finanzjarji konsolidati u r-rapporti relatati ta' ċerti tipi ta' impriżi (COM(2011)0684 - C7-0393/2011 - 2011/0308(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

JURI

opinjoni:

AFET, EMPL, ECON

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 50/2011 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0101/2011 - C7-0394/2011 - 2011/2283(GBD))

irreferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru428/2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta' oġġetti b'użu doppju (COM(2011)0704 - C7-0395/2011 - 2011/0310(COD))

irreferut

responsabbli:

INTA

Avviż legali - Politika tal-privatezza