Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 15. marraskuuta 2011 - Strasbourg

3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 122 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Iran – viimeaikaiset ihmisoikeusloukkaukset

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Bastiaan Belder, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška ja Mara Bizzotto EFD-ryhmän puolesta Iranista – viimeaikaiset ihmisoikeusloukkaukset (B7-0594/2011)

- Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta Iranista – viimeaikaiset ihmisoikeusloukkaukset (B7-0596/2011)

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Kathleen Van Brempt, Pino Arlacchi, Corina Creţu ja Kristian Vigenin S&D-ryhmän puolesta Iranista – viimeaikaiset ihmisoikeusloukkaukset (B7-0598/2011)

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta Iranista – viimeaikaiset ihmisoikeusloukkaukset (B7-0599/2011)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta Iranista – viimeaikaiset ihmisoikeusloukkaukset (B7-0601/2011)

- Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries ja Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta Iranista – viimeaikaiset ihmisoikeusloukkaukset (B7-0604/2011)

- Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Emilie Turunen, Ulrike Lunacek ja Catherine Grèze Verts/ALE-ryhmän puolesta Iranista (B7-0606/2011).

II.   Egypti, erityisesti bloginpitäjä Alaa Abd El-Fatahin tapaus

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta Egyptistä, erityisesti bloginpitäjä Alaa Abd El-Fatahin tapaus (B7-0595/2011)

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Bastiaan Belder, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška ja Mara Bizzotto EFD-ryhmän puolesta Egyptistä, erityisesti bloginpitäjä Alaa Abd El-Fatahin tapaus (B7-0597/2011)

- Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta Egyptistä, erityisesti bloginpitäjä Alaa Abd El-Fatahin tapaus (B7-0600/2011)

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, María Muñiz De Urquiza ja Kristian Vigenin S&D-ryhmän puolesta Egyptistä, erityisesti bloginpitäjä Alaa Abd El-Fatahin tapaus (B7-0602/2011)

- Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Anna Záborská, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta Egyptistä, erityisesti bloginpitäjä Alaa Abd El-Fatahin tapaus (B7-0603/2011)

- Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Leonidas Donskis, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Niccolò Rinaldi, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta Egyptistä, erityisesti bloginpitäjä Alaa Abd El-Fatahin tapaus (B7-0605/2011)

- Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares ja Catherine Grèze Verts/ALE-ryhmän puolesta Egyptistä, erityisesti bloginpitäjä Alaa Abd El-Fatahin tapaus (B7-0607/2011).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 149 artiklan mukaisesti.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö