Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2011. november 15., Kedd - Strasbourg

3. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 122. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Irán - az emberi jogok megsértésének legutóbbi esetei

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Bastiaan Belder, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška és Mara Bizzotto, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Iránról - az emberi jogok megsértésének legutóbbi esetei (B7-0594/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas és Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Iránról - az emberi jogok megsértésének legutóbbi esetei (B7-0596/2011);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Kathleen Van Brempt, Pino Arlacchi, Corina Creţu és Kristian Vigenin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Iránról - az emberi jogok megsértésének legutóbbi esetei (B7-0598/2011);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Iránról - az emberi jogok megsértésének legutóbbi esetei (B7-0599/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iránról - az emberi jogok megsértésének legutóbbi esetei (B7-0601/2011);

- Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries és Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Iránról - az emberi jogok megsértésének legutóbbi esetei (B7-0604/2011);

- Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Emilie Turunen, Ulrike Lunacek és Catherine Grèze, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Iránról (B7-0606/2011).

II.   Egyiptom és különösen Alaa Abdel Fatah blogger ügye

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az egyiptomi helyzetről és különösen Alaa Abdel Fatah blogger ügyéről (B7-0595/2011);

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Bastiaan Belder, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška és Mara Bizzotto, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Egyiptomról és különösen Alaa Abdel Fatah blogger ügyéről (B7-0597/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas és Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Egyiptomról és különösen Alaa Abdel Fatah blogger ügyéről (B7-0600/2011);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, María Muñiz De Urquiza és Kristian Vigenin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Egyiptomról és különösen Alaa Abdel Fatah blogger ügyéről (B7-0602/2011);

- Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Anna Záborská, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Egyiptomról és különösen Alaa Abdel Fatah blogger ügyéről (B7-0603/2011);

- Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Leonidas Donskis, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Niccolò Rinaldi, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen és Frédérique Ries, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Egyiptomról és különösen Alaa Abdel Fatah blogger ügyéről (B7-0605/2011);

- Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares és Catherine Grèze, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Egyiptomról és különösen Alaa Abdel Fatah blogger ügyéről (B7-0607/2011).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 149. cikkének megfelelően osztják fel.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat