Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2011 m. lapkričio 15 d. - Strasbūras

3. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Iranas: paskutiniai žmogaus teisių pažeidimų atvejai

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Bastiaan Belder, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška ir Mara Bizzotto EFD frakcijos vardu – dėl Irano: paskutiniai žmogaus teisių pažeidimų atvejai (B7-0594/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Irano: paskutiniai žmogaus teisių pažeidimų atvejai (B7-0596/2011);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Kathleen Van Brempt, Pino Arlacchi, Corina Creţu ir Kristian Vigenin S&D frakcijos vardu – dėl Irano: paskutiniai žmogaus teisių pažeidimų atvejai (B7-0598/2011);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, – dėl Irano: paskutiniai žmogaus teisių pažeidimų atvejai (B7-0599/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu – dėl Irano: paskutiniai žmogaus teisių pažeidimų atvejai (B7-0601/2011);

- Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries ir Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu – dėl Irano: paskutiniai žmogaus teisių pažeidimų atvejai (B7-0604/2011);

- Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Emilie Turunen, Ulrike Lunacek ir Catherine Grèze Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Irano (B7-0606/2011).

II.   Egiptas, ypač tinklaraštininko Alaa Abdelio Fatah atvejis

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu – dėl padėties Egipte, ypač tinklaraštininko Alaa Abdelio Fatah atvejo (B7-0595/2011);

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Bastiaan Belder, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška ir Mara Bizzotto EFD frakcijos vardu – dėl Egipto, ypač tinklaraštininko Alaa Abdelio Fatah atvejo (B7-0597/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu –dėl Egipto, ypač tinklaraštininko Alaa Abdelio Fatah atvejo (B7-0600/2011);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, María Muñiz De Urquiza ir Kristian Vigenin S&D frakcijos vardu – dėl Egipto, ypač tinklaraštininko Alaa Abdelio Fatah atvejo (B7-0602/2011);

- Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Anna Záborská, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu – dėl Egipto, ypač tinklaraštininko Alaa Abdelio Fatah atvejo (B7-0603/2011);

- Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Leonidas Donskis, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Niccolò Rinaldi, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ir Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu – dėl Egipto, ypač tinklaraštininko Alaa Abdelio Fatah atvejo (B7-0605/2011);

- Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares ir Catherine Grèze Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Egipto, ypač tinklaraštininko Alaa Abdelio Fatah atvejo (B7-0607/2011).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnį.

Teisinė informacija - Privatumo politika