Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2011. gada 15. novembris - Strasbūra

3. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 122. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūcijas priekšlikumiem.

I.   Irāna — pēdējā laikā notikušie cilvēktiesību pārkāpumi

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Bastiaan Belder, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška un Mara Bizzotto EFD grupas vārdā par Irānu — pēdējā laikā notikušie cilvēktiesību pārkāpumi (B7-0594/2011).

- Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā par Irānu — pēdējā laikā notikušie cilvēktiesību pārkāpumi (B7-0596/2011).

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Kathleen Van Brempt, Pino Arlacchi, Corina Creţu un Kristian Vigenin S&D grupas vārdā par Irānu — pēdējā laikā notikušie cilvēktiesību pārkāpumi (B7-0598/2011).

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā par Irānu — pēdējā laikā notikušie cilvēktiesību pārkāpumi (B7-0599/2011).

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā par Irānu — pēdējā laikā notikušie cilvēktiesību pārkāpumi (B7-0601/2011).

- Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries un Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā par Irānu — pēdējā laikā notikušie cilvēktiesību pārkāpumi (B7-0604/2011).

- Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Emilie Turunen, Ulrike Lunacek un Catherine Grèze Verts/ALE grupas vārdā par Irānu (B7-0606/2011).

II.   Ēģipte, it īpaši blogera Alaa Abdel Fatah lieta

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā par situāciju Ēģiptē, it īpaši blogera Alaa Abdel Fatah lietu (B7-0595/2011).

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Bastiaan Belder, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška un Mara Bizzotto EFD grupas vārdā par Ēģipti, it īpaši blogera Alaa Abdel Fatah lietu (B7-0597/2011).

- Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā par Ēģipti, it īpaši blogera Alaa Abdel Fatah lietu (B7-0600/2011).

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, María Muñiz De Urquiza un Kristian Vigenin S&D grupas vārdā par Ēģipti, it īpaši blogera Alaa Abdel Fatah lietu (B7-0602/2011).

- Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Anna Záborská, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā par Ēģipti, it īpaši blogera Alaa Abdel Fatah lietu (B7-0603/2011).

- Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Leonidas Donskis, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Niccolò Rinaldi, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen un Frédérique Ries ALDE grupas vārdā par Ēģipti, it īpaši blogera Alaa Abdel Fatah lietu (B7-0605/2011).

- Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares un Catherine Grèze Verts/ALE grupas vārdā par Ēģipti, it īpaši blogera Alaa Abdel Fatah lietu (B7-0607/2011).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 149. pantu.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika