Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 15 noiembrie 2011 - Strasbourg

3. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)

Următorii deputaţi sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 122 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluţie:

I.   Iran - cazuri recente de încălcare a drepturilor omului

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Bastiaan Belder, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška şi Mara Bizzotto, în numele Grupului EFD, cu privire la Iran - cazuri recente de încălcare a drepturilor omului (B7-0594/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas şi Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, cu privire la Iran - cazuri recente de încălcare a drepturilor omului (B7-0596/2011);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Kathleen Van Brempt, Pino Arlacchi, Corina Creţu şi Kristian Vigenin, în numele Grupului S&D, cu privire la Iran - cazuri recente de încălcare a drepturilor omului (B7-0598/2011);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, cu privire la Iran - cazuri recente de încălcare a drepturilor omului (B7-0599/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE, cu privire la Iran - cazuri recente de încălcare a drepturilor omului (B7-0601/2011);

- Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries şi Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, cu privire la Iran - cazuri recente de încălcare a drepturilor omului (B7-0604/2011);

- Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Emilie Turunen, Ulrike Lunacek şi Catherine Grèze, în numele Grupului Verts/ALE, cu privire la Iran (B7-0606/2011).

II.   Egipt - în special cazul bloggerului Alaa Abdel Fatah

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, cu privire la situaţia din Egipt - în special cazul bloggerului Alaa Abdel Fatah (B7-0595/2011);

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Bastiaan Belder, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška şi Mara Bizzotto, în numele Grupului EFD, cu privire la Egipt - în special cazul bloggerului Alaa Abdel Fatah (B7-0597/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas şi Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, cu privire la Egipt - în special cazul bloggerului Alaa Abdel Fatah (B7-0600/2011);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, María Muñiz De Urquiza şi Kristian Vigenin, în numele Grupului S&D, cu privire la Egipt - în special cazul bloggerului Alaa Abdel Fatah (B7-0602/2011);

- Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Anna Záborská, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE, cu privire la Egipt - în special cazul bloggerului Alaa Abdel Fatah (B7-0603/2011);

- Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Leonidas Donskis, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Niccolò Rinaldi, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen şi Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE, cu privire la Egipt - în special cazul bloggerului Alaa Abdel Fatah (B7-0605/2011);

- Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares şi Catherine Grèze, în numele Grupului Verts/ALE, cu privire la Egipt - în special cazul bloggerului Alaa Abdel Fatah (B7-0607/2011).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 149 din Regulamentul de procedură.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate