Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 15. november 2011 - Strasbourg

3. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 122 poslovnika zahtevali razpravo o predlogih resolucij:

I.   Iran - nedavni primeri kršitev človekovih pravic

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Bastiaan Belder, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška in Mara Bizzotto v imenu skupine EFD, o Iranu - nedavni primeri kršitev človekovih pravic (B7-0594/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas in Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, sur l' Iran - nedavni primeri kršitev človekovih pravic (B7-0596/2011);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Kathleen Van Brempt, Pino Arlacchi, Corina Creţu in Kristian Vigenin v imenu skupine S&D, o Iranu - nedavni primeri kršitev človekovih pravic B7-0598/2011);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, o Iranu - nedavni primeri kršitev človekovih pravic (B7-0599/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE, o Iranu - nedavni primeri kršitev človekovih pravic (B7-0601/2011);

- Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries in Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, o Iranu - nedavni primeri kršitev človekovih pravic (B7-0604/2011);

- Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Emilie Turunen, Ulrike Lunacek in Catherine Grèze v imenu skupine Verts/ALE, o Iranu (B7-0606/2011).

II.   Egipt, zlasti primer blogerja Ale Abdela Fataha

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, o razmerah v Egiptu, zlasti primeru blogerja Ale Abdela Fataha (B7-0595/2011);

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Bastiaan Belder, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška in Mara Bizzotto v imenu skupine EFD, o Egiptu, zlasti primeru blogerja Ale Abdela Fataha (B7-0597/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas in Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, o Egiptu, zlasti primeru blogerja Ale Abdela Fataha (B7-0600/2011);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, María Muñiz De Urquiza in Kristian Vigenin v imenu skupine S&D, o Egiptu, zlasti primeru blogerja Ale Abdela Fataha (B7-0602/2011);

- Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Anna Záborská, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE, o Egiptu, zlasti primeru blogerja Ale Abdela Fataha (B7-0603/2011);

- Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Leonidas Donskis, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Niccolò Rinaldi, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen in Frédérique Ries v imenu skupine ALDE, o Egiptu, zlasti primeru blogerja Ale Abdela Fataha (B7-0605/2011);

- Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares in Catherine Grèze v imenu skupine Verts/ALE, o Egiptu, zlasti primeru blogerja Ale Abdela Fataha (B7-0607/2011).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 149 poslovnika.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov